Tanvaldsko – Putování za vodou

Putování za vodou a vodními díly s architektkou Petrou Veselou. Malá a velká vodní díla jsou nedílnou součástí krajiny a obcí Jizerských hor. V minulosti zde byla tekoucí voda nositelem práce a obživy, neboť v průmyslových Jizerkách se díky ní mohlo provozovat mnoho malých brusíren i velkých továren. V současné době jsou malá vodní díla náhonů, cisteren a retenčních nádrží opomíjena, nejsou řádně evidována, dokonce dochází k jejich destrukci a ničení. Naopak díla vodních elektráren jsou v současné době téměř všechna využívána a dochází i ke stavbě nových. Nutná pevná obuv do terénu.

Sraz: so 3. 10., 10.00, před nádražím v Kořenově

Fotoreport