Dolní Břežany – Sportovní hala

Multifunkční hala ve tvaru rotačního elipsoidu slouží k pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí a volně navazuje na místní základní školu. Tvar haly je oblý, hladký a abstraktní. Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Stavba maskuje své skutečné rozměry a působí menší, než ve skutečnosti je. Střešní světlíky umožňují užívat prostor přes den bez umělého osvětlení. Zdrojem tepla a chladu je tepelné čerpadlo, které pomocí soustavy 24 vrtů hlubokých 112 m využívá teploty horninového podloží. Navštivte halu s architektem Jakubem Našincem.

Ve spolupráci s partnerem akce PREFA Aluminiumprodukte s. r. o.

Sraz: pá 4. 10., 11.00, před halou, Na Vršku 290