SLAVONICE – NĚCO JINÉHO NEŽ RENESANCE

Slavonice, proslavené renesančními domy, objevíme tentokrát z jiného úhlu pohledu. Co a jak se zde stavělo v období první republiky? Jaká byla výstavba let poválečných? Co a jak se zde budovalo, kromě železné opony? Jaké jsou stavby posledních let… To objevíme na prohlídce, projekci či na objížďce staveb v blízkém okolí. Organizuje Slavonická renesanční společnost.

Program:
11.00 zahájení u kašny Sv. Floriana na Horním náměstí. Následuje společný výlet autobusem: obhlídka výjimečných staveb v blízkém okolí (Vratěnín, Telč). Návrat do 15.00.
15.30 výstava a filmový dokument ve Spolkovém domě – nominanti České ceny architektury 2018 + pro zájemce komentovaná prohlídka Spolkového domu Slavonice. Vice info na tel 602 571 087.

Sraz: so 29. 9., 11.00, Horní náměstí, kašna sv. Floriana