Roztoky – zahrady Tichého údolí

Místa úzce spjatá s vilovou architekturou známého letoviska Tiché údolí. Zahrady byly nedílnou součástí letních vil, v mnohých se stále ještě skrývají historické altány či skleníky, rostou původní stromy a v trávě lze rozeznat fragmenty starých cest. Dobové fotografie a pohlednice prezentované na výstavě nás přenesou do doby největšího rozmachu roztockého letoviska a představí, jakou roli hrála zahrada v životě majitelů vil. Také historické plány nám odpoví na otázku, jak a kým byly zahrady navrhovány a zakládány. Následně porovnáme jejich současný stav a význam s dobou jejich největší slávy. Akci zakončíme unikátní prohlídkou nově zrekonstruované zahrady a vily čp. 125, jež v minulých letech opravovalo město Roztoky. S autorkou výstavy Alicí Frydrychovou a historičkou muzea Marcelou Šášinkovou.

Sraz: ne 4. 10., 16.00, Braunerův mlýn, Riegrova 5