PRAHA ŽÍZNIVÁ A NEMOCNÁ

Přednáška historika Kryštofa Drnka představí málo známou kapitolu stavebního vývoje meziválečné Prahy – problematiku vodárenského a kanalizačního systému a jejich nerealizované koncepční a stavební řešení. Praha ve 20. a 30. letech řešila vedle řady jiných problémů i nedostatek dodávané pitné vody a zároveň zastaralost systému čištění vody odpadní. Ve 20. letech proto vznikly dva nové koncepty, jak se s nastalou situací vypořádat – projekt Štěchovické vodárny a Řežské čistírny odpadních vod. Ani jeden z nich však nebyl nikdy realizován. V přednášce budou oba projekty představeny, bude popsán proces jejich vzniku i důvody, proč se k jejich realizaci nikdy nepřistoupilo. Dojde také na celkovou situaci Prahy v meziválečném období a zasazení obou projektů do celkového obrazu nerealizovaného regulačního plánu hlavního města.

Ve spolupráci s partnerem akce Pražské vodovody a kanalizace a.s. Nutná rezervace na webu PVK.

Sraz: ne 30. 9., 17.00, Podolská vodárna

Fotoreport