PRAHA – ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA – MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

Budovu Ústřední knihovny města Prahy postavila v letech 1925–1928 Pražská městská spořitelna jako jubilejní dar hlavnímu městu při příležitosti 60. výročí svého trvání a na počest 10. výročí Československé republiky. Projektantem budovy i její umělecké výzdoby byl architekt František Roith (1876–1942). Za strohou neoklasicistní fasádou rozlehlého objektu vznikl moderní a na svou dobu špičkově vybavený víceúčelový objekt. Prohlédnete si nejen Ústřední knihovnu, ale i Galerii HMP, do které bude s výroční záložkou získanou v knihovně vstup zdarma, a divadélko Říše loutek. Komentované prohlídky se zaměří na architektonické detaily, kterých si během půjčování knih nevšimnete. Více na webu knihovny.

 

Sraz: so 29. 9., 9.00–12.00, komentované prohlídky, 10.00–18.00 otevřena GHMP, 13.00–18.00 otevřena Městská knihovna, Mariánské nám. 98/1