PRAHA – TRAUTTMANSDORFFSKÝ PALÁC

Napříč zrenovovanými interiéry barokně-renesančního paláce na Hradčanech s návštěvou bývalých vězeňských kobek. Původně šlechtické sídlo významného diplomata bylo později využíváno jako nápravné zařízení (tzv. donucovací pracovna), studentská kolej, sklad archiválií, sídlo odposlechů StB a sledovací techniky a naposledy jako sklady a kancelářské prostory. Revitalizace areálu, provedená Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v letech 2014–2019, zahrnovala i podrobný archeologický průzkum a restaurátorské práce. Prohlídka představí i bývalou vězeňskou kapli, či nejstarší plynoměr v Praze.

Komentované prohlídky, rezervace budou spuštěny přes GoOut.

Upozornění: Návštěvníci projdou bezpečnostní kontrolou. Příchozí se zavazadly většími než dámská kabelka nebo malá taška/batoh nebudou vpuštěni.

Sraz: so 2. 10., 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, Loretánská 180/6, P-1

Fotoreport