PRAHA – TICHÁ ŠÁRKA, ZAHRÁDKY

Komentovaná prohlídka zahrád­kářské osady Jenerálka s archi­tek­tem Michalem Šiškou. O historii, současnosti a budoucnosti zahrádkaření na příkladu „vzo­rové osady Českého zahrádkářského svazu“. O sociálních, kulturních a komunitních aspektech. O městě a urbanismu optikou zahrádkáře/archi­tekta.

SRAZ: ne 30. 9., 17:00, zastávka autobusu 316, 356 Pučálka

REZERVACE MÍST NA: archiv.denarchitektury.cz

www.michalsiska.tumblr.com

Fotoreport