Praha – Tělocvičná jednota Sokol

Sokol Pražský je se svou více než 150letou historií nejstarší sokolská jednota v českých zemích. Byl založen v roce 1862 a o dva roky později byla do provozu uvedena novorenesanční budova Sokola Pražského v Žitné ulici, která byla postavena podle návrhu architekta Václava Ignáce Ullmanna. Průčelí stavby je pojednáno v ušlechtilých formách italské renesance se zlacenými medailony otců zakladatelů na atice. Ústředním prostorem pak byla rozměrná tělocvična s ochozem, kazetovým stropem a lunetou, jejímž autorem byl Jan Preisler. V budově se nacházely další sály a spolkové místnosti. Kromě společných cvičení se tam konaly také koncerty, divadelní představení nebo plesy. Budova brzy přestala kapacitně vyhovovat, a tak na počátku 20. století přibyla dvorní partie od architekta Františka Sandera, ve 30. letech pak bylo přistavěno křídlo do Žitné ulice s portálem zdobeným plastikami Ladislava Šalouna se sokolskou tématikou. A v 70. letech přibyla další přístavba, jež je patrná ze Sokolské ulice. Tato převýšená část umístěná nad hlavní tělocvičnou je zasunuta hlouběji do objemu celé stavby a z vnější části působí velmi stroze. Kontrastuje s původní Ullmannovou novorenesanční budovou. O historii tělocvičné jednoty a budovy Sokola Pražského více na komentované návštěvě, kde budete moci zhlédnout také výstavu.

Sraz: so 3. 10., 10.30 a 13.00, Žitná 1438/42, P-2

Fotoreport