Praha – Staří mistři ve Schwarzenberském paláci

Komentovaná prohlídka stálé expozice Staří mistři s autorem architektonického řešení Josefem Pleskotem v dialogu s ředitelem Sbírky starého umění Mariem Winzelerem.

Expozice představuje výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění. Její základní časový rámec tvoří období od 16. do 18. století vycházející z retrospektivního pohledu na předrenesanční tendence v umění gotiky a antická díla jako inspirační podnět pro renesanční a barokní umění. Expozice je pojata jako dialog mezi národními a mezinárodními impulzy, vlivy a změnami v duchu dialektiky forem, stylů a motivů. Z dramaturgického hlediska reflektuje narativní aspekty evropského umění od antiky až po osvícenství, dějinné souvislosti a nadčasovost mistrovských uměleckých děl v inovativní instalaci. V rámci architektonického řešení expozice byl obnoven původní vstup do Schwarzenberského paláce z Hradčanského náměstí přes nádvoří.

Sraz: út 6. 10., 16.30, NGP Schwarzenberský palác, u pokladny, Hradčanské nám. 2, P-1

Fotoreport