PRAHA – PRAŽSKÉ PASÁŽE I – KAPACITA NAPLNĚNA

V první polovině 20. století bylo v centru Prahy vybudováno na 40 pasáží. Od svých evropských protějšků se liší dobou vzniku, stylovou rozmanitostí i prostorovým uspořádáním. Jsou součástí tzv. městských paláců, složitých struktur, které kombinovaly veřejné a soukromé funkce a pro architekty a stavitele byly výzvou k experimentování. Dokázali v nich uplatnit novodobé materiály a technologické postupy (skelety, zavěšené fasády, skořepiny) nebo inovativními způsoby použít tradiční český materiál – sklo. Vznikl tak jedinečný architektonicko-urbanistický soubor, jenž je nedílnou součástí pražského genia loci. Procházka pasážemi z horní částí Václavského náměstí přes Františkánskou zahradu na Národní třídu (Fénix, Merkur, Lucerna, U Nováků, Světozor, Alfa, Adria, domu Čs. díla, Metro) s docentkou architektury Michaelou Brožovou. Omezená kapacita. Nutná rezervace od 29. 9. na GoOut.cz. Na procházku navazuje akce Pražské pasáže II v neděli 6.10. od 14.00 hodin.

Sraz: so 5.10. 14.00, na rampě Národního muzea, P-1

Fotoreport