PRAHA – LETNÁ – KŘIŽOVATKA UPROSTŘED PRAHY

Letná je nejen pomyslným, ale i faktickým středem Prahy, kříží se tu geografická severojižní a východozápadní osa. Díky této unikátní poloze nemohla nikdy uniknout vizím urbanistů, ale také utilitárním zásahům. V rámci procházky na hraně Letné se pokusíme pochopit a uchopit její roli v organismu města. Procházka s iniciativou Letná sobě!, provází historik umění Richard Biegel.

SRAZ: ne 30. 9., 14:00, Kostelní 42, před NTM

www.letnasobe.cz

Fotoreport