PRAHA – KOTĚROVY NÁHROBKY – ENGLISH FRIENDLY

Napříč Novým židovským hřbitovem se zaměřením na náhrobky Jana Kotěry s historičkou umění a průvodkyní Kateřinou Sedlákovou. Ve svém díle řešil Jan Kotěra i moderní přístup k architektuře náhrobku. Hrobky rodiny Elbogenovy a Robitschkovy jsou toho skvělým příkladem. 

Sraz: ne 3. 10., 10:00, před vstupem do Nového židovského hřbitova, Izraelská 1, P-3
Sraz AJ verze: ne 3. 10., 11.30, před vstupem do Nového židovského hřbitova, Izraelská 1, P-3

Fotoreport