PRAHA – KASÁRNA KARLÍN

Kasárna Karlín postavil podnikatel Vojtěch Lanna v letech 1846–1849 a ve své době se jednalo o největší objekt tohoto druhu v celé Praze. Komplex se sestává z hlavní budovy kasáren – hlavní trakt se dvěma křídly – nádvoří a hospodářské části. Od loňského roku má prostor v nájmu Pražské centrum z.s., jehož hlavním cílem je otevřít dosud nepřístupný objekt v centru Prahy co nejširší veřejnosti. V současné době v prostoru funguje letní kino, galerie, pořádají se zde koncerty a přednášky. Bývalé garáže i prostor bazénu ožily kavárnou a divadelními představeními i performancemi. V patře se nachází galerie Karlin Studios a promítací a přednáškový sál. Výhledově se počítá s postupným využitím staré budovy kasáren pro kanceláře neziskových organizací a spolků a pro galerijní a ateliérový provoz. Přednáška Jaké je to je být kulturním developerem kulturního developera Matěje Velka o zpřístupňování a oživování opuštěných objektů, historii karlínských kasáren a vizi do budoucnosti. Program doplní mural workshop. Kapacita omezena. Akce se koná ve spolupráci s Kasárna Karlín.

 

Sraz: ne 30. 9., 10.00–00.00, 14.00 přednáška v kinosálu, 17.00 mural workshop (zrušen), Prvního pluku 2