PRAHA – JAK STAVÍ DEMOKRACIE

Procházka s historikem umění Vladimírem Czumalem se zaměří na období 1. republiky a stavby mladé demokratické společnosti. Představeny budou ty významy architektury, které Československá republika spojovala se vzdělaností a vysokým školstvím. Důraz bude kladen na dejvické spojení vysokých škol a armádních institucí.

Sraz: so 29. 9., 14.00, Thákurova 3

Fotoreport