Praha – Historie VFN a původ II. FN

Po stopách 20. a 21. století historie fakultní nemocnice. Budova urologie jako ukázka pražského brutalismu, veřejnosti nepřístupná zahrada adiktologie, historie Hlavova ústavu i základy II. FN Motol se zaměstnanci nemocnice.

Urologická klinika vznikla v letech 1971–1976 podle návrhu Vratislava Růžičky a Borise Rákosníka. Patří mezi vynikající reprezentanty tzv. brutalistické architektury na našem území. Výraz a koncept stavby vychází z mezinárodních charakteristik tohoto stylu, avšak zároveň v sobě nese i místní specifika – hmota stavby i architektonické ztvárnění byly utvářeny s ohledem na režim památkové rezervace, která byla v té době vyhlášena. Nová budova nesměla ovlivňovat pražské panorama ani měřítko okolních historických budov a materiál fasády měl soudobým způsobem navazovat na okolní historickou architekturu. Hmotu kliniky tvoří výrazná patrová podnož a z ní se tyčící bohatě členěný kvádr, oddělený technickým patrem. Okna a drobně vlnitý hliník vytvářejí horizontální pásy. Naproti tomu keramický obklad, pohledový beton a „žiletky“ jsou řešeny vertikálně. Poslední patro, ještě výrazněji členěné, ukončuje hmotovou skladbu. Nepravidelně rozmístěné betonové plochy a kombinace materiálů vytvářejí dramatickou kompozici a odkazují na sochařský přístup architektů.

Novoklasicistní monumentální stavba Hlavova ústavu s prvky purismu a funkcionalismu (pásová okna na východním křídle) byla vystavěná v letech 1913–1921 podle projektů Aloise Špalka a výchozích návrhů Augusta Kožíška.

Sraz: 4. 10., 13.00, Ke Karlovu 455, před vstupem do KDDL

Na této akci bude k dispozici průvodcovská technika. Každému návštěvníkovi zapůjčíme zdarma vydesinfikovaný přístroj se sluchátky, tak aby byl zajištěn kvalitní zážitek poslechu při dodržování povinných rozestupů. Technika se bude vracet na místě asistentovi průvodce po skončení akce.

Fotoreport