PRAHA – DŮM ZEMĚDĚLSKÉ OSVĚTY – KAPACITA NAPLNĚNA

Dům z režného zdiva od Josefa Gočára z let 1924–1926, ve stylu expresivního purismu, stojí na pozemcích bývalé usedlosti Seidlovka, kterou po roce 1920 vykoupila Vinohradská záložna. Monumentální stavba vznikla z podnětu spoluzakladatele Československé zemědělské akademie Edvarda Reicha, který pro realizaci své ideje oslovil architekta Josefa Gočára. Záhy po slavnostním otevření jej navštívil a podpořil, kromě ministerského předsedy Aloise Švehly, prezident T. G. Masaryk. Režné cihly a střídmý, a přesto monumentální výraz stavby odkazuje na inspiraci holandskou a německou architekturou. Portál do Slezské ulice je opatřen nápisem Dům zemědělské osvěty, průčelí v dolních partiích jsou vyzdobena reliéfy Otto Gutfreunda a zobrazují alegorie Obilnářství a Vinařství. V interiéru budovy naleznete řadu původních řemeslných prvků.

Komentované prohlídky, kapacita omezená.

Sraz: so 2. 10., 11:00, 12:00, 13:00, Slezská 100/7, P-2