PRAHA – DŮM AUTOKLUBU ČR

Budova přestavěná v letech 1926–1929 architektem Pavlem Janákem do puristické podoby pro účely Autoklubu České republiky, který je nejstarší organizací sdružující motoristy u nás. Jako budoucí stánek spolku motoristů byl v roce 1925 zakoupen dvoupatrový klasicistní dům v Lützowově, nyní Opletalově ulici. Architekt Pavel Janák budovu přestavěl ve slohu moderního klasicismu mezi lety 1926–1929. Tato stavba svým vnitřním uspořádáním přesně splňovala tehdejší nároky na budovu určenou pro klubový život a stala se centrem motoristického života v republice. Historie Autoklubu, který se významně podílel na rozvoji motorismu v Československu, sahá do roku 1904. Jeho patronem byl T. G. Masaryk – znak Autoklubu zdobil chladič prezidentova automobilu. V době protektorátu byla činnost klubu utlumena, po krátkém poválečném období byl spolek po roce 1948 úplně zrušen. Svoji činnost obnovil v prosinci 1989. Dnes je Autoklub České republiky hrdým nositelem národní autority v oblasti motorsportu a rozvíjí také řadu projektů v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

Při příležitosti Dne architektury připravil Autoklub pro návštěvníky v salonku Grand Prix (v přízemí klubového domu) expozici o své historii a ve Smetanově sále (1.patro) výstavu o legendární automobilové závodnici Elišce Junkové.

Sraz: ne 3. 10., 11:30–14:30, vždy v celou hodinu komentovaná prohlídka, Opletalova 1337, P-1

Fotoreport