PRAHA – číst město – Palmovka

Palmovka a její okolí  je jedním z míst, která mohou sloužit jako kronika města. Je zde možné zahlédnout známky historického vztahu lokality k řece a říční dopravě i stopy transformace celé oblasti v reakci na regulaci jejího toku. Dodnes znatelný a významný otisk zanechala i železnice a na ni navazující průmyslové areály, které svůj vliv na území ztratily se zrušením Těšnovského nádraží. V části Dolní Libně můžeme i dnes nalézt pozůstatky židovského města, které také z velké části zůstalo někdy až doslovně zasypáno pod vrstvami nového rozvoje. Zásadní šrámy na Palmovce zanechaly nedokončené celoměstské dopravní plány, které do jisté míry zablokovaly rozvoj lokality na dlouhé roky dopředu.  A konečně je zde obrovský potenciál místa jako rozvojového území s raketovým růstem nové zástavby, který však probíhá bez chybějící celkové koncepce.

Všechny tyto „nánosy doby“ se propisují do současné podoby Palmovky na úrovni, kterou lidé vnímají nejvíce, tedy ve veřejném prostoru. Projděte si s architektkou Nikolou Karabcovou Palmovkou a její okolí a zjistěte, proč Palmovka a nejen ona vypadá, tak jak ji známe, kdo a co všechno vstupuje do jejího vývoje a jak se na její kultivaci můžete podílet i vy sami. Pojďte se naučit číst město!

Akci zajišťuje občanské sdružení 8jinak!

Sraz: ne 6.10., 16.00, prostranství před Komerční bankou (mezi ulicemi Novákových, Na Žertvách, Zenklova), P-8

Fotoreport