Praha – Budování základů Všeobecné fakultní nemocnice

Po stopách 18. a 19. století – vznik hlavního areálu, Zemské porodnice u svatého Apolináře a Ústavu pro duševně choré, které chtěl zřídit už Josef II., se zastávkou v ukryté Kateřinské zahradě se zaměstnanci nemocnice.

Provoz nemocnice byl zahájen 1. listopadu 1790 a ve stejný den byl v budově na jejím nádvoří otevřen též první samostatný ústav pro duševně choré v Praze. V roce 1820 byl pro větší kapacitu ústavu vybrán stávající augustiniánský klášter u sv. Kateřiny, sloužící v té době jako kasárna. Ústav u sv. Kateřiny mohl tehdy pojmout 250 nemocných a jejich příjem se rok od roku zvětšoval. Proto proběhla v letech 1840–1844 stavba zcela nového ústavu, tzv. Nového domu. Klasicistní novostavba byla patrně provedena podle plánů Ing. Zopffa a realizována Ing. J. Weissem. Rozlehlá trojkřídlá dvoupatrová budova má suterén a přízemí klenuté. V budově se i dnes nachází hlavní budova Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Zemská porodnice u Apolináře byla postavena v severoněmeckém novogotickém slohu z červených cihel podle návrhu architekta Josefa Hlávky v letech 1865–1875. Tvoří ji šest pavilonů s jedenácti trakty a vnitřním atriem. Částí budovy je kaple sv. Kříže, umístěná nad vstupním vestibulem v prvním patře. Součástí objektu je také kaple svatého Kříže.

Sraz: so 3. 10, 13.00, U Nemocnice 2, před hlavním vstupem, P-2

Na této akci bude k dispozici průvodcovská technika. Každému návštěvníkovi zapůjčíme zdarma vydesinfikovaný přístroj se sluchátky, tak aby byl zajištěn kvalitní zážitek poslechu při dodržování povinných rozestupů. Technika se bude vracet na místě asistentovi průvodce po skončení akce.

Fotoreport