PRAHA – BUDOVÁNÍ ZÁKLADŮ VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

Po stopách výstavby areálu z 18. a 19. století. O vzniku hlavního areálu, Zemské porodnice u Apolináře, Ústavu pro duševně choré a se zastávkou v ukryté Kateřinské zahradě se zaměstnanci nemocnice. Provoz nemocnice byl zahájen 1. listopadu 1790 a ve stejný den byl v budově na jejím nádvoří otevřen též první samostatný ústav pro duševně choré v Praze. V roce 1820 byl pro větší kapacitu ústavu vybrán stávající augustiniánský klášter u sv. Kateřiny, sloužící v té době jako kasárna. Ústav u sv. Kateřiny mohl tehdy pojmout 250 nemocných a jejich příjem se rok od roku zvětšoval. Proto proběhla v letech 1840–1844 stavba zcela nového ústavu, tzv. Nového domu. Klasicistní novostavba byla patrně provedena podle plánů Ing. Zopffa a realizována Ing. J. Weissem. Rozlehlá trojkřídlá dvoupatrová budova má suterén a přízemí klenuté. V budově se i dnes nachází hlavní budova Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Zemská porodnice u Apolináře byla postavena v severoněmeckém novogotickém slohu z červených cihel podle návrhu architekta Josefa Hlávky v letech 1865–1875. Tvoří ji šest pavilonů s jedenácti trakty a vnitřním atriem. Součástí budovy je kaple sv. Kříže, umístěná nad vstupním vestibulem v prvním patře.

Sraz: ne 3. 10., 13:30, U Nemocnice 2, před hlavním vstupem, P-2