PRAHA – BŘEVNOV 9. DÍL: STRAHOV

Již podeváté Vás zveme na procházku po Břevnově. Letos nás čeká objevování strahovského pahorku, můžete se těšit jak na slavný spartakiádní stadion, tak i povídání o okolní nejen sportovní architektuře. Opět nabídneme informace o historii, současnosti i plánovaných záměrech. Provází Daniel Čapek a Michal Volf ze Spolku Pro Břevnov.

Sraz: ne 3. 10., 16:00, Stadion Strahov, zastávka autobusu, P-6

Fotoreport