Plzeň – ZELENÁ (SE) STŘECHA

Komentovaná prohlídka čerstvě dokončené zelené střechy – první vegetační střechy na panelovém domě v České republice – s Petrem Linhartem, předsedou místního SVJ a iniciátorem jejího vybudování. Návštěvníci se dozvědí, s čím se společenství vlastníků potýkalo při jejím plánování a výstavbě, a seznámí se s prvními zkušenostmi z jejího užívání.

Sraz: 16.00–16.25, 16.30–16.55, Krejčíkova 1