PLZEŇ – OD ZÁPADU NEFOUKÁ? SOUČASNÁ ARCHITEKTURA V PLZNI

Současná architektonická scéna v Plzni si v celorepublikovém kontextu zatím nezískala soustředěnou pozornost. Prostřednictvím programu sestávajícího z řady komentovaných prohlídek příkladných realizací, komentovaných procházek či workshopu pro děti a rodiče se pokusíme upozornit na skutečnost, že i v Plzni vzniká kvalitní soudobá architektura, a přiblížit podmínky jejího vzniku. Těšit se můžete na prohlídku půltuctu staveb oceněných v přehlídkách Cena Hanuše Zápala a Stavba roku Plzeňského kraje. Prohlídky vždy povedou autoři či spoluautoři projektů z místních architektonických studií.

Program zaměřený na současnou architekturu doplní několik dalších akcí tematizujících architekturu – projekce dokumentů o Janu Kotěrovi a Novém Bauhausu, prohlídky památkově chráněné budovy Masarykovy základní školy či vernisáž výstavy o genezi a osobnostech čtvrti Petrohrad (prohlídky školy a zahájení výstavy pořádá MZŠ, resp. město Plzeň u příležitosti 100. výročí položení základního kamene Masarykovy základní školy a Plzeňských oslav vzniku republiky). Součástí programu se staly i dva body přeložené kvůli koronavirové pandemii z loňského Dne architektury, věnované plzeňským řekám – prezentace s diskusí a workshop pro děti a rodiče.

PÁ 1. 10.

17:00–17:40
Přístavba družiny Základní školy Plzeň-Újezd
– komentovaná prohlídka realizace, která získala titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018, s architektem Bohuslavem Strejcem (projectstudio8)
> Národní 1, Plzeň-Újezd

19:00–21:00
filmová projekce
> Papírna Plzeň, Zahradní 2, Plzeň

The New Bauhaus
(USA, 2019, 89 min., v původním znění s titulky)
Režisérka Alysa Nahmias snímek vytvořený ke 100. výročí založení Bauhausu věnovala cestě Lászla Moholy-Nagye, významné postavy této školy, za oceán. S cílem pokračovat v idejích vlivné evropské školy otevřel všestranný umělec v Chicagu tzv. Nový Bauhaus (The New Bauhaus, resp. School of Design in Chicago). Jedinečné propojení architektury, umění a designu vystupuje na povrch z archivních materiálů i z rozhovorů se zajímavými osobnostmi z umělcovy rodiny či jeho současných obdivovatelů.

SO 2. 10.

10:00–10:30
10:30–11:00
Masarykova základní škola Plzeň
– komentované prohlídky budovy Masarykovy základní školy, jež si letos připomíná 100 let od položení základního kamene, s architektem a historikem architektury Petrem Klímou
> Jiráskovo náměstí 10, Plzeň

11:30–12:10
Bytový dům Poděbradova
– komentovaná prohlídka bytového domu nominovaného na cenu Stavba roku Plzeňského kraje 2017 s achitektem Markem Marovičem (Ateliér Soukup Opl Švehla)
> U tržiště 9, Plzeň

14:00–14:30
Přístavba budovy Divadla J. K. Tyla
– komentovaná prohlídka přístavby historické budovy DJKT a jihozápadní části sadového okruhu, jež získaly Čestné uznání poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2015, s architektem Tomášem Králem (KB Král, architectureMADE)

> Smetanovy sady 16, Plzeň

14:50–15:20
Bytový dům Roudná
– komentovaná prohlídka rekonstrukce měšťanského domu z roku 2018 s inženýrem Vítem Spálenským (Flat and House)
> Na Roudné 16, Plzeň

16:00–16:40
Habrmanovo náměstí
– komentovaná prohlídka prostranství upraveného v letech 2005–2006 i objektu tzv. „křídla pro Kaplického“ z roku 2017 s krajinářským architektem Jakubem Chvojkou (Chvojka / architekt)
> Habrmanovo náměstí, Plzeň (pódium)

16:00–18:30
Postav dům, zasaď strom
Jaký dům potřebují stromolidi? Workshop pro děti i rodiče rozvíjející téma knihy Kdyby lidi byli stromy Kamily Bolfové připravily lektorky Zuzana Zbořilová, Kamila Bolfová a Yvona Kovářová z iniciativy Architektura pro děti aneb Město letí.
> Papírna Plzeň, Zahradní 2, Plzeň

17:00
Slavní petrohradští
– vernisáž výstavy, která představí některé z významných osobností, jejichž život je spojený s plzeňskou čtvrtí Petrohrad: Josefa Skupu, Jiřího Trnku, Miroslava Horníčka, Miroslava Zikmunda a další. Vernisáží výstavy, jež potrvá do 31. 10. 2021, se symbolicky otevře stezka Z Hamburku na Petrohrad, která zájemce provede po důležitých místech a připomene události a osobnosti spjaté s Petrohradem.
> Galerie Paluby Hamburk, Šumavská ul., Plzeň

NE 3. 10.

10:00–12:00
Borská pole: urbanismus + architektura
– komentovaná procházka s Petrem Klímou po urbanismu i současné architektuře na Borských polích. Součástí vycházky budou prohlídky budov společnosti Konplan a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.
> Technická 1, Plzeň

10:10–10:40
Administrativní budova společnosti Konplan
– prohlídka budovy oceněné titulem Stavba roku Plzeňského kraje 2019 s architektem Jiřím Zábranem (Pro-story)
> Technická 1, Plzeň
Pro vstup do budovy bude nutné potvrzení o bezinfekčnosti: negativní test nebo doklad o očkování či prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech. Pro provedení testu budou na místě k dispozici antigenní testy. Doporučujeme na místo dorazit s mírným předstihem.

11:10–11:40
Budova Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara ZČU
– komentovaná prohlídka budovy, za niž její autor Jan Štípek obdržel in memoriam Cenu Hanuše Zápala za přínos plzeňské architektuře 2010–2013, s Petrem Klímou a proděkanem FDULS ZČU Jindřichem Lukavským
> Univerzitní 28, Plzeň

12:00–12:40
Revitalizace někdejší konečné tramvajové linky č. 4
– představení návrhu očekávané proměny území tramvajové točny v přední části Borského parku z roku 2014 s achitektem Alešem Kubalíkem (Sporadical architektonická kancelář)
> křížení Klatovské třídy a ulice U Borského parku, Plzeň

14:20–16:00
Od Hamburku k papírně: současná architektura a jak jí rozumět
– komentovaná procházka s Petrem Klímou přiblíží několik staveb a jejich kontext v okolí hlavního nádraží a řeky Radbuzy: Hamburk Business Center a Rezidenci Hamburk, nový autobusový terminál, Palubu Hamburk, pěší propojení U Ježíška – Mikulášská či exponovaný bytový dům Papírnická.
> U Prazdroje 8, Plzeň

16:20–16:50
Kafe Smetanka
– komentovaná prohlídka kavárny v nově rekonstruovaném objektu u lesoparku Homolka s architektem Janem Retem (ateliér k světu.)
> nám. M. Horákové 18, Plzeň

17:10–17:50
Rodinný dům H
– komentovaná prohlídka rodinného domu s architektem Jaromírem Veselákem (Veselák+Toman architekti)
> Říjnová 29, Plzeň-Výsluní

Mezi náměstím Milady Horákové (Kafé Smetanka) a Výsluním (rodinný dům H) bude účastníkům zdarma k dispozici autobus.

ÚT 12. 10.

16:00–18:00
Já a řeka, řeka a já
Co mi přinášejí čtyři řeky protékající Plzní? Co chci u řek dělat a co pro to potřebuji? Workshop pro děti i rodiče s lektorkou Kristýnou Starou z iniciativy Architekti ve škole.
> DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

18:00–19:30
Řeka ve městě 2021+
– prezentace čerstvě zpracované Koncepce městských břehů věnované budoucnosti okolí plzeňských řek s architektem Jaroslavem Hollerem z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. K následné diskusi o budoucnosti plzeňských řek se připojí architekti Jan Toman, předseda Komise pro koncepci a rozvoj města, a Marek Sivák, předseda spolku Pěstuj prostor.
> DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

Fotoreport