Plzeň – MĚSTO VŠEMI SMYSLY. NAVRHNI SI „ZELENO-MODROU“ ULICI!

Workshop pro děti i rodiče s iniciativou Architektura pro děti aneb Město letí.
Účastníci si budou moci navrhnout úpravu Americké třídy jako ulice lemované budovami se zelenými střechami, využitím dešťové vody a dalšími přírodě blízkými opatřeními, které z ní udělají skvělé místo pro život.

Sraz: Korandův sbor (modlitebna), Anglické nábřeží 13