Plzeň – LAVIČKY ODPLOUVAJÍ NA PROTĚJŠÍ BŘEH

Stěhování dřevěných laviček, vyrobených dobrovolníky a opečovávaných spolkem Pěstuj prostor, které vám sloužily k posezení u Radbuzy od roku 2015. Městský obvod Plzeň 3 nemá o jejich další setrvání na ‚svém“ břehu zájem. Naopak rád je občanům k posezení nabídne Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, a to na protějším břehu řeky.

Sraz: „Zemník“ u Ježíška