Plzeň – BOLEVECKÝ RYBNÍK A VÝUKOVÁ VODNÍ ZAHRADA

Komentovaná procházka s hydrobiologem Jindřichem Durasem a botaničkou Zdeňkou Chocholouškovou okolo Boleveckého rybníka a prohlídka výukového areálu s vodními prvky. Průvodci přiblíží návštěvníkům, jak se potýkali se sinicemi, co je třeba pro udržení neobvykle čisté vody v ‚Boleváku“ a co se během cesty k ní naučili. Zabývat se budou také tím, jak rybníky znovu naplnit vodou a jestli pro to může něco udělat i laik.

Sraz: hráz Boleveckého rybníka (u bistra POINT)