PIEŠŤANY – (Vý)Stavoprojekt Piešťany

Hlavnou autorkou projektu je Lucia Mlynčeková, kurátorkami sú Dominika Chrzanová (Trnava), Radka Nedomová (Trenčín) a Linda Blahová (Piešťany). Na výstave tiež spolupracuje Marek Badinský. (Vý)Stavoprojekt Piešťany uzatvára výskum činnosti projekčného ateliéru Stavoprojekt Trnava, ktorý rozšíril svoju pôsobnosť (okrem Trenčína) aj do Piešťan. Tu v roku 1975 vznikol samostatný ateliér 07. Tretia výstava zo série (Vý)Stavoprojekt bude, rovnako ako predošlé, koncipovaná najmä na základe bádateľskej práce jej autoriek (krajské pamiatkové úrady, mestský archív, archív Stavoprojektu a iných stavebných ústavov). Z vyzbieraných materiálov vznikne výber, ktorý bude prezentovaný verejnosti mesta Piešťany, pričom tiež vznikne priestor pre voľnú divácku participáciu.

Zraz: so 2.10., 10.00 – 16.00, (23. 9. – 23. 12. 2021), MsKS Foyer, Alexandra Dubčeka 27

Fotoreport