Partizánske – Potenciál mesta

Ako vidia Partizánske a jeho možnosti študenti architektúry STU a kde je potenciál mesta?

Zraz: so 3.10., bude upresneno