OSTRAVA – TŘI NÁDRAŽÍ, TŘI PŘÍBĚHY

Historický vývoj a architekturu výpravních budov ostravských nádraží a jejich okolí představí historik architektury Martin Strakoš. Komentovaná prohlídka postupně zahrne tři ostravská nádraží, v nichž se odráží vývoj drážní architektury od 19. do 21. století. Sraz bude před Hlavním nádražím v Ostravě-Přívoze (OSTRAVA – HLAVNÍ NÁDRAŽÍ OSTRAVA), následovat bude prohlídka nádraží Ostrava-Svinov (OSTRAVA – NÁDRAŽÍ OSTRAVA-SVINOV) a výpravu zakončíme na nádraží Ostrava-Vítkovice (OSTRAVA – NÁDRAŽÍ OSTRAVA-VÍTKOVICE). Přejezdy mezi železničními stanicemi se uskuteční běžnými vlakovými spoji. Nutno zakoupit jízdenku.

Sraz: ne 3. 10., 10:00, Hlavní nádraží, u kašny