OPAVA – OD BREDA

Prohlídka obchodního domu, jehož architektonické ztvárnění atakovalo světovou úroveň té doby. Známé dílo Leopolda Bauera ze 30. let 20. století bylo největším obchodním domem v Československu, v rámci kraje si své prvenství udrželo až do 60. let.
Stavba nese znaky americké architektury, je inspirovaná chicagskou školou, zejména dílem architekta Louise H. Sullivena.
Během let obchodní dům několikrát změnil své jméno, ale přes Průkopníka a Prior se v roce 1989 opět vrátil k původnímu názvu Breda. Dům je od roku 2012 mimo provoz a je uzavřen. O jeho budoucnosti se rozhoduje nyní. Provází Václav Hájek autor dokumentárního filmu Na útěku – O tragickém osudu rodiny Davida Weinsteina. Kapacita omezená, rezervace POUZE v turistickém informačním centru.

Sraz: so 2.10., 9:00, 10:00, 11:00, ne 3.10., 14:00, 15:00, 16:00, nám. Republiky 159/10

Fotoreport