ONDŘEJOVICE – VILLA ANDREE (ENDERSDORF)

Znovuobjevovanou osadou Jesenických Sudet od historie po současnost s architekty Zuzanou Hejtmánkovou a Martinem Chudíčkem.

Trasa začne ve spodní části osady a bude směřovat po historické spojnici podél Ondřejovického potoka směrem k jeho prameni. Cesta bude věnována připomenutí historické zástavby a jejích proměn i současné tváři Ondřejovic – původně rytířského statku, později pohraniční hornické osady dosídlené po druhé světové válce po odsunu obyvatelstva německé národnosti. Místu s bohatou historickou pamětí a nádhernou okolní krajinou.

Procházka bude zakončena pozváním ke společnému posezení.

Sraz: so 2. 10., 15:00, u sportovního hřiště v Ondřejovicích

Fotoreport