OLOMOUC – STŘEDOEVROPSKÉ FÓRUM V SEDMI ZASTAVENÍCH (1997–2011)

Přednáška ředitele Muzea umění Olomouc Pavla Zatloukala o historii a perspektivách projektu SEFO. Po výkladu bude prostor k diskusi.

MÍSTO: 3. 10., 19:00 sál Mozarteum, Arcidiecézní muzeum
POŘÁDÁ: Za krásnou Olomouc o. s., Muzeum umění Olomouc
www.krasnaolomouc.cz, www.olmuart.cz