OLOMOUC – KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Veřejná debata k právě zpracovávané Koncepci veřejných prostranství s týmem zpracovatele MCA atelier s. r. o.

Koncepce veřejných prostranství v Olomouci je řešena pro celé správní území města Olomouce, jejím cílem je mít podklad pro vypracování konkrétních projektových dokumentací pro iniciování investic do veřejných prostranství, pro rozhodování v území a koordinaci investičních záměrů ovlivňujících veřejná prostranství, stejně jako například pro kvalitní údržbu. Koncepce by měla být návodem nejen pro městskou samosprávu, ale také státní správu, širokou i odbornou veřejnost a developery, jak veřejný prostor města postupnými kroky zkvalitňovat. Na starosti ji má útvar hlavního architekta pod záštitou primátora města. Koncepci návrhu představí MCA atelier.

Program:
14:00–19:00 setkání s autory koncepce MCA atelier a zástupci Útvaru hlavního architekta
16:00 přednáška s následnou diskusí

Sraz: čt 30. 9., 14:00, Oranžérie, Smetanovy sady