Hradec Králové – Obecní a družstevní bytová výstavba (1908–1948)

Královéhradecký historik Lukáš Nozar se zaměří na politický, sociální a ekonomický pohled při výstavbě bytových domů obecních, družstevních, státních a dalších veřejně prospěšných investorů. Představí okolnosti investování do bytové výstavby, kdo reprezentoval tyto stavebníky a jak tato výstavba v Hradci probíhala.

Sraz: so 5. 10., 10.00, u hlavního vchodu do KD Střelnice

Fotoreport