Most – Žateckou ulicí

Žatecká ulice je jednou z mála historických cest, které přečkaly překotný vývoj mostecké krajiny v 2. polovině 20. století. Jelikož se jí vyhnuly těžební velkostroje, mohli ji autoři nového Mostu zakomponovat do svých plánů. Ulice se stala rozhraním mezi zbytky klasické zástavby na svazích Hněvína a Širokého vrchu a novým modernistickým městem. Mísí se kolem ní zajímavá architektonická díla napříč dvacátým stoletím. Jaká je role této ulice v současném Mostě a jaké výzvy a možnosti nabízí do budoucna? Projděte si ji s architekty Vítem Holým a Helenou Kubínovou.

Sraz: so 3. 10., 14.00, Před Oblastním muzeem, Čsl. armády 1360/35

Fotoreport