Mnichovo Hradiště – Sociální stavění v duchu postmoderny

Dvě velké veřejné investice města do domů pro sociální péči (dům s pečovatelskou službou a domov pro seniory Modrý kámen) tvoří významnou kapitolu mnichovohradišťské stavební éry devadesátých let 20. století. Snaha o nápaditou architekturu pro novou demokracii vycházející však ještě z tradice zprůmyslněného stavebnictví si klestí nelehkou cestu ke svému důstojnému výrazu, začlenění do organismu města a provozní udržitelnosti.

Sraz: so 5. 10., 10.00, před Sokolovnou, Víta Nejedlého 596