MIKULOV NA MORAVĚ – DUNAJOVSKÉ KOPCE

Procházka po stezce Kaple cestou s Helenou Prokešovou z Okrašlovacího spolku Mikulov a degustace vín spolku vinařů Dunajovské kopce.

Zvlněná otevřená krajina okolí jihomoravského Mikulova získala v roce 2016 díky intervenci studentů a pedagogů FA VUT v Brně překvapivě intimní a kontemplativní těžiště: fragmenty kaple roztroušené cestou k bývalému poutnímu místu. V roce 2018 získala realizace Českou cena za architekturu České komory architektů.

Sraz: ne 3. 10., 14:00, rozcestí mezi Rochusbergem a Velkou Slunečnou