LIBEREC – TUNELY, DÁLNICE, PRŮTAHY: NEREALIZOVANÉ PROJEKTY 19. A 20. STOLETÍ

Dopravní inženýrství z dob před uplatněním prvních automobilů, tzv. Hitlerova dálnice či rozsáhlé průtahy a tunely pod městem s dokumentátorem Ivanem Rousem.  Idea budování dopravních tunelů vznikla ještě v 19. století. Realizován byl pouze zlomek a hlavní roli sehrála snaha o propojení města před a za nádražím. Dopravní projekty vznikaly i v období druhé světové války a zůstaly po nich dodnes patrné stopy v terénu.

Sraz: ne 3. 10., 14:00, před vlakovým nádražím, Nákladní ulice