KUTNÁ HORA – ZAHRADNÍ PAVILONY U ZÁMKU KAČINA

Výlet po stávajících a zaniklých pavilonech v zámeckém parku Kačina a jeho okolí s architektem Tomášem Kodetem. Při zakládání parku se plánovalo postavit větší množství zahradních a výletních pavilonů a staveb. Některé z nich, jako platanový mostek a kaplička na Vojanském vrchu, se dochovaly, po dalších zbyly jen části –pseudogotická zřícenina Libuše nebo sklepy vyhlídkového glorietu na Kamajce, případně po nich zůstaly jen plány jako u Jacquinova památníku či glorietu Templ.

Sraz: so 2. 10., 16:00, před zámkem Kačina, Svatý Mikuláš

Fotoreport