Kremnica – Asanácie historických domov – změna data

Miznúca architektúra v kontexte necitlivých asanácií historických domov na území mesta Kremnica. Mesto malo problém s búraním hodnotných objektov už aj v minulosti (v období druhej polovice 20. storočia), v poslednom čase sa však s necitlivými asanáciami „roztrhlo vrece“. Celkovo ide o 11 objektov, ktoré, až na jednu výnimku, stáli v pamiatkovej zóne mesta Kremnice! Od druhej svetovej vojny dodnes zmizlo v Kremnici zo zemského povrchu možno až 200 – 250 historických domov, čo je vskutku obrovské číslo. Napriek tomu si mesto stále zachováva svoj genius loci, preto by sme ho už nemali ochudobňovať o ďalšie stavby necitlivými asanáciami. Pohodlne a kultivovane (moderne) sa dá bývať aj v starých objektoch. Viac o tejto aktuálnej téme sa dozviete od historikov Ľuboša Kürthyho a Daniela Haas Kianičku.

Zraz: št 1.10., št 15.10., 17:30, Akropola Kremnica, P. Križku 393/10