KRÁSNÁ POD LYSOU HOROU – BESKYDSKÉ UFO: EXPERIMENTÁLNÍ PAVILON

S architekty z ateliéru KLAR o významu kontroverzního pavilonu, který postavil Lev Nikel v 70. letech s vizí, že nelze donekonečna stavět dřevěné pastoušky.  Beskydy jsou právem přezdívány „živé hory“. Živé svým hustým osídlením a bohužel stále pokračujícím trendem zastavování krajiny, neměnícím se způsobem zakládání staveb s radikálním zásahem do orné půdy a s velkým procentem použití nelokálních materiálů. Představte si, že by zde dnes stály domy pouze ze dřeva, které se zde vytěžilo a stavby by byly založené na studni s pitnou vodou a pár sloupech.

Sraz: so 2. 10., 13:00, Krásná 4