Košice – Povojnové umenie vo verejnom priestore – zrušeno

Z dôvodu ochorenia organizátorov a ich karantény, musel byť celý košický program zrušený.

Pamiatky sú nositeľom cenného autentického odkazu minulosti, a preto by sme ich mali chrániť. Povojnová architektúra a výtvarné umenie celkovo je však stále verejnosťou vnímaná rozpačito a v žiadnom prípade nie je „hodná“ byť pamiatkovo chránená. Diskusia  s odborníkmi zo „starej školy“ spolu s pohľadom mladších ročníkov upriami pozornosť širokej verejnosti nielen na svoje priame okolie a prinesie mnohé zaujímavé myšlienky.

Zraz: so 3.10., 18:00, Campus Gallery, PK7, Park Komenského 7