KOLÍN – VNITŘNÍ REZERVY KOLÍNA

Při procházce po prolukách a prázdných zelených plochách v centru Kolína se budeme zamýšlet nad důvody jejich vzniku. Pokusíme se odpovědět na otázky, zda je vhodné stavět uvnitř či vně města a případně jaký druh budov a za jakých podmínek. Procházkou Vás provede architekt Vojtěch Malina.

SRAZ: so 1. 10., 13.00, Benešova 121

Fotoreport