Hradec Králové – Fenomén Gočár

Na rok 2020 připadá 140. výročí narození Josefa Gočára, který v Hradci Králové zanechal významnou stopu. Procházka po Gočárových stavbách s komentovanými prohlídkami interiérů škol a sboru kněze Ambrože komplexně představí architektonické dílo tohoto architekta ve městě, zahrnující jeho méně známé rané činžovní domy a dva mosty, ale také jeho tři roky trvající práci pro hradecký urbanismus. Provází historik umění Ladislav Zikmund-Lender.

Sraz: so 3. 10., 14.00, před budovou Střední průmyslové školy stavební, Pospíšilova třída 787