Benešov – Dědictví minulosti po roce 1989

Architekti a urbanisté se v období po roce 1989 museli v Benešově potýkat s řadou výzev. Celková struktura města i jeho podoba byly narušené a volaly po koncepčně řešené revitalizaci a obnově. Některé z těchto nedostatků vznikly nepromyšlenými a nahodilými zásahy do organismu města v předchozích desetiletích. Jiné ale byly dědictvím dlouhodobého historického vývoje lokality, jehož nečekané souvislosti se ve tváři Benešova projevovaly i po dlouhých letech.

Některé problémy se podařilo odstranit takřka hned, některé z realizací se dokonce dočkaly odborného i obecného ocenění. Ne vše se ale zdařilo, jak mělo, a řada nedostatků tak nebyla zcela odstraněna dodnes. Některé lokality ve městě naopak představují i 30 let od sametové revoluce zcela dezurbanizované prostory. Komentovaná procházka provede zájemce po několika vybraných místech, která město v porevolučních letech nejvíce trápila či trápí dodnes. Výklad se pak pokusí především nastínit, jaké byly širší historické souvislosti jejich stavebního a urbanistického vývoje. Procházku pořádá Michal Horáček, autor knihy Benešov technický a industriální.

Sraz: so 5. 10., 14:00, MUD*, Malé náměstí 74

Fotoreport