ČESKÝ DUB – MĚSTO DĚTSKÝMA OČIMA

Role průvodců po Českém Dubě se tentokrát ujme skupina dětí z místní Základní školy. S pomocí památkáře Jaroslava Horáčka představí několik vybraných staveb a jejich historii. Naskýtá se tak příležitost nahlédnout prostředí města očima místních dětí. A nuda to jistě nebude.

Sraz: so 29. 9., 14.00, Rajský dvůr johanitské komendy