České Budějovice – UMĚNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU

Stav umění ve veřejném prostoru odráží současnou společnost a její hodnoty. Šéfredaktor časopisu ERA21 Filip Landa a přizvaní odborníci vás provedou po Českých Budějovicích a okomentují umělecká díla ve veřejném prostoru, která zde v poslední době vznikla. Procházka proběhne v návaznosti na téma zpracované v ERA21 #03/2018

Sraz: so 29. 9., 15.00, U Samsonovy kašny na nám. Přemysla Otakara II.

Fotoreport