Jičín – Čeněk Musil – tvůrce meziválečného Jičína

Během dvouhodinového putování po městě s historičkou Evou Chodějovskou se seznámíme s hlavními objekty, které pro Jičín ve 20. a 30. letech 20. století vyprojektoval architekt a urbanista, tvůrce „moderního Jičína“ Čeněk Musil.

Čeněk Musil se sice 5. března 1889 narodil v Kolíně, gymnázium, ale studoval již v Jičíně (maturoval v roce 1908). A právě toto východočeské město, proslulé mimo jiné svými středními školami, se mu posléze stalo „osudem“. Poté, co vystudoval v Praze na škole architektury a pozemního stavitelství Českého vysokého učení technického a obor architektura na Akademii výtvarných umění, se usadil v Jičíně a v roce 1923 si zde otevřel vlastní projekční kancelář, která se postupem času proměnila ve skvěle fungující a prosperující firmu. Právě on proměnil poněkud ospalý Jičín přelomu století během dvaceti let v moderní maloměsto. Podle jeho projektů zde byly realizovány desítky veřejných i soukromých budov a založena byla vilová čtvrť Čeřovka; v návaznosti na plán Vladimíra Zákrejse (1928) vytvořil Regulační plán města Jičína – pozoruhodný dokument, který je v mnohém inspirativní dodnes.

Čeňka Musila lze dnes stěží považovat za jednoho z „předních českých architektů“ meziválečné doby, za jakého jej označil historik a památkář Jaroslav Wagner. Patří ale bezesporu k významným tvůrcům regionálního významu, kteří zanechali nesmazatelnou stopu na „svém“ městě (stejně jako Bohuslav Šmíd v Poličce, Bohumil Chvojka a Hanuš Zápal v Plzni, Bohumír Kupka ve Valašském Meziříčí, Čeněk Mužík v Chocni…). Čeněk Musil nepřesáhl sice svým významem hranice regionu, avšak s neobyčejnou zdatností dokázal uvést do místních poměrů moderní a v širokém kontextu velmi kvalitní architekturu i urbanistické tendence, které po celý život sledoval. Předností jeho tvorby byla citlivá aplikace aktuálních dobových trendů a stylů s hlubokým pochopením místa, jeho možností a potřeb.

Sraz: so 5. 10. a ne 6. 10., 10.00, Zámecký park, schodiště

Fotoreport