Broumov – skupina kostelů

Přednáška historika architektury Petra Staňka o broumovské skupině kostelů s následnou cyklovyjížďkou barokní broumovskou krajinou za některými z těchto architektonických skvostů s architektem Pavlem Rydlem. Den architektury v Broumově bude o hodnotném souboru devíti venkovských kostelů z období vrcholného baroka ve vesnicích na broumovském a polickém panství benediktinů. Vyjma nejstaršího z nich jsou všechny připisovány vynikajícím architektům celoevropského významu Kryštofovi a Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovým. 

Za podporu děkujeme Městu Broumov.

Sraz: so 3. 10., 14.00, konferenční sál IC Broumovska, Mírové náměstí 105, Broumov

Fotoreport